Przyjdź i poznaj historię
Dyrektorzy
Dyrektorzy Ozimek
Żeliwa użytkowe
Żeliwa użytkowe Ozimek 
Żeliwo artystyczne i sakralne
Żeliwo artystyczne i sakralne Ozimek                                                                    
Mosty, maszyny i urządzenia
Mosty, maszyny i urządzenia Ozimek
Produkcja broni
Produkcja broni ozimek
Medale i wyróżnienia

medale i wyróżnienia Ozimek

Medale i wyróżnienia Ozimek


Wilhelm Paul 1865-1873

Paul Wilhelm (zm. 1873)
Najprawdopodobniej był synem Heinricha Paula. Studiował hutnictwo w Berlinie. W roku 1825 pojawia się jako elew hutniczy w Kluczborskiej Hucie. W roku 1826 wyrusza w podróż do Nadrenii i Holandii, aby w tamtejszych pudlarniach przez praktykę gruntownie poznać niuanse nowych technologii fryszowania. Zebrane przez niego umiejętności i doświadczenie sprawiły, że po powrocie powierzono mu kierowanie kuźniami rybnickimi. W roku 1835, już jako mistrz hutniczy z Rybnika, zostaje powołany do Królewskiej Huty (Königshütte) w Chorzowie jako budowniczy nowoczesnych odlewni i pieców do rafinacji żelaza. W roku 1850 już jako wyższy inspektor hutniczy (Oberhütteninspektor) wraca do Rybnika. Po śmierci nadinspektora hutniczego Mentzela, w roku 1856 zostaje ponownie wezwany do Królewskiej Huty, tym razem na stanowisko dyrektora, aby dokończyć jej rozbudowę. Odmawia bardzo intratnej propozycji objęcia kierownictwa w prywatne austriackiej odlewni. W roku 1867 już po objęciu kierownictwa Królewską Hutą Malapane w Ozimku zostaje podniesiony do godności radcy górniczego (Bergrat). Datę 1865 roku powołania na to stanowisko zarządzającego Hutą w Ozimku po śmierci Lugwig’a Wachlera podaje Genzen. Wilhelm Paul kieruje tym zakładem do swojej śmierci 4 listopada 1873 roku.


Nowe publikacje

Publikacja w Ozimku


Historia, zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi

na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

Józef Tomasz Juros, Ozimek/Spórok 2012, ISBN 978-83-929771-3-3


Aktualności
Stowarzyszenie

Dolina Małej Panwi