Przyjdź i poznaj historię
Dyrektorzy
Dyrektorzy Ozimek
Żeliwa użytkowe
Żeliwa użytkowe Ozimek 
Żeliwo artystyczne i sakralne
Żeliwo artystyczne i sakralne Ozimek                                                                    
Mosty, maszyny i urządzenia
Mosty, maszyny i urządzenia Ozimek
Produkcja broni
Produkcja broni ozimek
Medale i wyróżnienia

medale i wyróżnienia Ozimek

Medale i wyróżnienia Ozimek


Johann Leonhardt Treuheit

       Urodził się 02 sierpnia 1875 roku w Düsseldorf’ie. Do Ozimka przybył z Erbelfeld, jako nadinżynier
(Oberigenier). Kierował Państwowym Urzędem Hutniczym (Staatl. Hüttenamts Malapane) i zakładem w Ozimku jedynie 6 trudnych
lat po pierwszej wojnie światowej i w okresie powstań śląskich. Jego największą zasługą było utrzymanie zakładu, mimo głębokiego kryzysu gospodarczego i stała dbałość o zatrudnionych w nim pracowników. W roku 1917 przeprowadził
elektryfikację miejscowości wokół huty. W latach 1919-1923 patronował Spółdzielni Budowy Osiedli (Siedlungsgenossenschaft
Hüttenamt Malapane
), dzięki której powstały osiedla robotnicze w Nowej Schodni i Ozimku. Był założycielem Zakładowej Straży Pożarnej w roku 1920. Pod koniec swojego życia ufundował nowe dzwony i organy dla kościoła ewangelickiego. Zmarł nagle 1 lutego 1923 roku po operacji wyrostka robaczkowego. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Ozimku, gdzie jego

grób przykryty piękną żelazną płytą zachował się do dnia dzisiejszego.

 

Nowe publikacje

Publikacja w Ozimku


Historia, zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi

na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

Józef Tomasz Juros, Ozimek/Spórok 2012, ISBN 978-83-929771-3-3


Aktualności
Stowarzyszenie

Dolina Małej Panwi