Przyjdź i poznaj historię
Dyrektorzy
Dyrektorzy Ozimek
Żeliwa użytkowe
Żeliwa użytkowe Ozimek 
Żeliwo artystyczne i sakralne
Żeliwo artystyczne i sakralne Ozimek                                                                    
Mosty, maszyny i urządzenia
Mosty, maszyny i urządzenia Ozimek
Produkcja broni
Produkcja broni ozimek
Medale i wyróżnienia

medale i wyróżnienia Ozimek

Medale i wyróżnienia Ozimek


Do najcenniejszych zbiorów muzeum i wystawy “Królewskie żeliwo” należą np. oryginalny medal Światowej Wystawy Przemysłowej w Londynie z 1851 r. przyznany Królewskiej Hucie Malapane, której kontynuatorem jest działająca do dziś Huta Małapanew w Ozimku. 

Kolejny muzealny rarytas to pierwszy w historii katalog wyrobów hut królewskich w Zagwiździu, Ozimku i Gliwicach z 1800 r.

Na XIX-wiecznych żeliwnych ramach okiennych, które dzięki odpowiedniemu podświetleniu pełnią w muzeum funkcję stelaży, na zdjęciach, rycinach, mapach i opisach przedstawiono też historię produkowanych w Ozimku mostów.

 Mosty te na przełomie XVIII i XIX w. stały się najsławniejszym produktem Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku.

 Zostały wykonane m.in. dla Berlina, Poczdamu, Wrocławia czy Petersburga.

Wśród muzealnych eksponatów Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi są także: żeliwne koła i narzędzia, naczynia i przedmioty codziennego użytku, dziesiątki płaskorzeźb, medale czy odlew “Ostatniej wieczerzy” Leonarda da Vinci wykonanej w Gliwicach na początku XX w.

Eksponatów w placówce będzie przybywać. Podczas piątkowej uroczystości otwarcia burmistrz Ozimka Marek Korniak przekazał przechowywaną dotąd w gminie dokumentację dotyczącą produkcji hutniczej z lat 1928-1930 oraz oryginalny rysunek techniczny z huty Malapane z 1862 r.

Dolina Małej Panwi była kolebką hutnictwa. Na przełomie XVIII i XIX w Ozimku i okolicy istniało ponad 30 hut i prywatnych zakładów hutniczych.

 Początki tutejszego hutnictwa sięgają 1753, gdy król Prus Fryderyk Wielki podpisał edykt nakazujący budowę hut w górnośląskich lasach nad rzeką Mała Panew.

Zakład, który nazwano potem Pruską Królewską Hutą Malapane w Ozimku, powstał na podstawie tego edyktu rok później.

Pruski władca chciał poprzez swój edykt rozwinąć słabo zaludnione śląskie prowincje i zwiększyć produkcję armat i kul na potrzeby wojska. 

Jednak huty przetrwały próbę czasu – zaczęto w nich produkować maszyny i urządzenia rolnicze, a Pruska Królewska Huta Malapane stała się kolebką ówczesnego nowoczesnego przemysłu hutniczego.

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi zostało zarejestrowane w 2006.

 Jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest budowanie świadomość lokalnej społeczności poprzez krzewienie wiedzy o zabytkach i historii gmin z doliny Małej Panwi.

Nowe publikacje

Publikacja w Ozimku


Historia, zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi

na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

Józef Tomasz Juros, Ozimek/Spórok 2012, ISBN 978-83-929771-3-3


Aktualności
Stowarzyszenie

Dolina Małej Panwi