Przyjdź i poznaj historię
Dyrektorzy
Dyrektorzy Ozimek
Żeliwa użytkowe
Żeliwa użytkowe Ozimek 
Żeliwo artystyczne i sakralne
Żeliwo artystyczne i sakralne Ozimek                                                                    
Mosty, maszyny i urządzenia
Mosty, maszyny i urządzenia Ozimek
Produkcja broni
Produkcja broni ozimek
Medale i wyróżnienia

medale i wyróżnienia Ozimek

Medale i wyróżnienia Ozimek


Początki Huty Malapane

1 marca 1753 roku Fryderyk II Hohenzollern, król Prus zwany potem Wielkim, podpisał w Poczdamie edykt, nakazujący budowę hut w górnośląskich lasach, nad rzeką Mała Panew. Już w roku następnym w miejsce młyna Ozimka uruchomiony został, wybudowany i początkowy zarządzany przez Johanna Georga Rehdanza zakład, nazwany później Pruską Królewską Hutą Malapane. Celem, który zamierzał osiągnąć pruski władca była produkcja materiałów wojennych: armat i kul na potrzeby nadal toczonej z Austrią wojny oraz rozwój słabo dotąd zaludnionej i zagospodarowanej prowincji śląskiej. Z pewnością mało kto wtedy przypuszczał, że doraźne cele spowodują zupełną zmianę dotychczas
ubogich, leśnych pustkowi w dostatni, zaludniony kraj.  Powstały liczne, nowe miejscowości. Zakładano kolejne filialne huty w Jedlicach, Krasiejowie i Dębskiej Kuźni. Obok hut królewskich uruchomiano liczne zakłady prywatne. Pruska Królewska Huta Malapane miała się okazać kolebką nowoczesnego przemysłu hutniczego, który dał początek całemu górnośląskiemu przemysłowi.

         W drugiej połowie XVIII wieku, po zakończeniu wojen śląskich, stopniowo zmieniono początkową produkcję na potrzeby armii i rozpoczęto wytwarzanie materiałów niezbędnych dla szybko rozwijającego się rolnictwa i wielu nowych gałęzi przemysłu. Królewska Huta w Ozimku dostarczała obok artykułów codziennego użytku, maszyny rolnicze, coraz bardziej okazałe konstrukcje oraz maszyny i urządzenia. Niepozorny początkowo zakład miał przetrwać wiele dziesięcioleci i stać się miejscem doświadczeń dla powstałych potem królewskich hut w Gliwicach, Berlinie i Sayn.

Nowe publikacje

Publikacja w Ozimku


Historia, zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi

na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

Józef Tomasz Juros, Ozimek/Spórok 2012, ISBN 978-83-929771-3-3


Aktualności
Stowarzyszenie

Dolina Małej Panwi