Przyjdź i poznaj historię
Dyrektorzy
Dyrektorzy Ozimek
Żeliwa użytkowe
Żeliwa użytkowe Ozimek 
Żeliwo artystyczne i sakralne
Żeliwo artystyczne i sakralne Ozimek                                                                    
Mosty, maszyny i urządzenia
Mosty, maszyny i urządzenia Ozimek
Produkcja broni
Produkcja broni ozimek
Medale i wyróżnienia

medale i wyróżnienia Ozimek

Medale i wyróżnienia Ozimek


W Dolinie Małej Panwi, historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku

Nakład wyczerpany. Planowanie wznowienie 2017 r. 

W okresie wakacyjnym, staraniem Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi, ukazała się książka autorstwa Józefa Tomasza Jurosa, zatytułowana “W Dolinie Małej Panwi, historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku”. Jej wydanie stało sie możliwe dzięki realizacji projektu “Szerzenie wiedzy na temat historii lokalnej wśród mieszkańców Gminy Ozimek”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Realizując projekt, przeprowadzono dziesięć wykładów, a książka jest ich podsumowaniem i uzupełnieniem. Wydanie książki o historii huty i osady w Ozimku, jest efektem wieloletnich poszukiwań, badań i gromadzenia dokumentów, nie tylko przez autora, ale także obecnych i byłych mieszkańców, którym leży na sercu uchronienie historii lokalnej od zapomnienia.

W liczącej 330 stron, ilustrowanej 318 rycinami publikacji, czytelnik znajdzie nie tylko całościowy, chronologiczny opis historii, ale także wiele zupełnie dotychczas nieznanych opisów, wydarzeń i epizodów, potwierdzonych często niepublikowanymi dotychczas dokumentami.

 

Obok historycznych faktów, w książce znalazły się także opisy codziennego życia mieszkańców, dzieje parafii ewangelickiej i katolickiej oraz życiorysy postaci, które odegrały kluczową rolę dla huty i osady, a często były dotychczas zupełnie nieznane. Końcowy rozdział jest swego rodzaju spacerem po Ozimku początku XX wieku, wspominającym restauracje, sklepy, zakłady rzemieślnicze i przedsiębiorstwa oraz mieszkańców osady z tamtego okresu. Książkę zamyka alfabetyczny indeks nazwisk oraz bibliografia związana z tematem.

Cena ksiązki wynosi:
dla nabywców krajowych 20 PLN
dla nabywców zagranicznych 9 Euro
Zakupu książki dokonać można:
- podczas comiesięcznych spotkań Stowarzyszenia, połączonych z wykładami na temat historii Ozimka i okolic odbywających się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 20 w Ozimku przy ul. Śłowackiego 1
- drogą wysyłkową:
dla odbiorców krajowych po dokonaniu wpłaty na konto Stowarzyszenia Dolina Małej Panwii 46-040 Ozimek ul. Brzeziny 16a;
Nr 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149 i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail: biuro@sdmp.pl
Wpłatę należy powiększyć o koszty przesyłki poleconej 8,60 PLN (łącznie 28,60 PLN)

 

Dla odbiorców zagranicznych po dokonaniu wpłaty na konto 

 

Teresa Juros 46-040 Ozimek ul. Brzeziny 16a,
Shiwt code BPKO PL PW; IBAN nr: PL 96 1020 3668 0000 5502 0094 5105 i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi
na adres e-mail: biuro@sdmp.pl . Opłatę należy powiększyć o koszt przesyłki poleconej 5,90 Euro(łącznie 14,90 Euro)

 

 

 

 

Nowe publikacje

Publikacja w Ozimku


Historia, zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi

na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

Józef Tomasz Juros, Ozimek/Spórok 2012, ISBN 978-83-929771-3-3


Aktualności
Stowarzyszenie

Dolina Małej Panwi