Przyjdź i poznaj historię
Dyrektorzy
Dyrektorzy Ozimek
Żeliwa użytkowe
Żeliwa użytkowe Ozimek 
Żeliwo artystyczne i sakralne
Żeliwo artystyczne i sakralne Ozimek                                                                    
Mosty, maszyny i urządzenia
Mosty, maszyny i urządzenia Ozimek
Produkcja broni
Produkcja broni ozimek
Medale i wyróżnienia

medale i wyróżnienia Ozimek

Medale i wyróżnienia Ozimek


Ozimek i okolice w dawnej pocztówce. Teka I

    W czerwcu 2011 roku, staraniem Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi, ukazał się zbiór 18 reprintów kart pocztowych, zatytułowany “Ozimek i okolice w dawnej karcie pocztowej”. Dzięki pasji kolekcjonerskiej niektórych miłośników historii, udało się zgromadzić wiele małych skarbów przeszłości. Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi realizując cel jaki sobie postawiło, ratowania od zapomnienia zabytków historii, postanowiło wydać drukiem reprinty kart pocztowych, prezentujących obrazy z terenu Ozimka i okolicy. Dokonując ich wyboru, mniejszą uwagę przywiązywaliśmy do stopnia zachowania pocztówek. Bardziej zależało nam na tym, aby w każdym zbiorze znalazły się karty z różnych okresów końca XIX i początku XX wieku oraz aby zaprezentować przekrój różnych miejscowości. Mamy nadzieję, że wydanie pierwszej teki zapoczątkuje kolejne, wzbogacane o zupełnie dotychczas nieznane karty pocztowe, zachowane gdzieś w domowych szufladach. Dzięki widokom, budowlom i ludziom na nich przedstawionych, będziemy mieli szansę poznania przeszłości naszych pięknych, tętniących życiem miejscowości. 


Cena zbioru wynosi:

- dla nabywców krajowych 20 PLN

- dla nabywców zagranicznych 9 Euro

 

Zakupu zbioru kart pocztowych dokonać można:
- podczas comiesięcznych spotkań Stowarzyszenia, połączonych z wykładami na temat historii Ozimka i okolic odbywających się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 20 w Ozimku przy ul. Słowackiego 1
- drogą wysyłkową:
dla odbiorców krajowych po dokonaniu wpłaty na konto Stowarzyszenia Dolina Małej Panwii 46-040 Ozimek ul. Brzeziny 16a;
Nr 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149 i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail:biuro@sdmp.pl
Wpłatę należy powiększyć o koszty przesyłki poleconej 8,60 PLN (łącznie 28,60 PLN)
dla odbiorców zagranicznych po dokonaniu wpłaty na konto Teresa Juros 46-040 Ozimek ul. Brzeziny 16a, Shiwt code BPKO PL PW; IBAN nr: PL 96 1020 3668 0000 5502 0094 5105 i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail:biuro@sdmp.pl . Opłatę należy powiększyć o koszt przesyłki poleconej 5,90 Euro (łącznie 14,90 Euro.

Nowe publikacje

Publikacja w Ozimku


Historia, zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi

na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

Józef Tomasz Juros, Ozimek/Spórok 2012, ISBN 978-83-929771-3-3


Aktualności
Stowarzyszenie

Dolina Małej Panwi