Przyjdź i poznaj historię
Dyrektorzy
Dyrektorzy Ozimek
Żeliwa użytkowe
Żeliwa użytkowe Ozimek 
Żeliwo artystyczne i sakralne
Żeliwo artystyczne i sakralne Ozimek                                                                    
Mosty, maszyny i urządzenia
Mosty, maszyny i urządzenia Ozimek
Produkcja broni
Produkcja broni ozimek
Medale i wyróżnienia

medale i wyróżnienia Ozimek

Medale i wyróżnienia Ozimek


Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku

    W ostatnich dniach października, staraniem Stowarzyszenia Dolina Małej
Panwi, ukazała się dwujęzyczna publikacja zatytułowana: „Mosty z Pruskiej
Królewskiej Huty Malapane w Ozimku – Die Brücken aus der Preußisch-
Königlichen Hütte Malapane in Malapane”. To albumowe wydanie liczące 70
stron, ilustrowane 73 w większości barwnymi rycinami, ukazuje ciekawy okres z
dziejów Huty Małapanew w Ozimku z przełomu XVIII/XIX wieku. Budowa najstarszego, nie tylko w ówczesnych Prusach, ale także na stałym lądzie kontynentu europejskiego, żelaznego mostu na rzece Strzegomce w okolicach Żarowa na Dolnym Śląsku, zapoczątkowała produkcję całej serii podobnych konstrukcji. W Hucie powstały mosty dla Berlina, Poczdamu, Wrocławia, a nawet odległego Petersburga. Doświadczenia zdobyte przez ozimeckich hutników zostały ukoronowane budowąnajstarszego na stałym lądzie kontynentu europejskiego, żelaznego, wiszącego mostu łańcuchowego na rzece Mała Panew w Ozimku. Ten unikatowy zabytek doczekał się przeprowadzanej obecnie gruntownej renowacji i w niedługim czasie będzie mógł cieszyć oczy turystów. Dlatego ukazanie się książki o genezie jego powstania jest w tym kontekście bardzo na czasie.


Cena książki wynosi: dla nabywców krajowych w miękkiej oprawie 40 PLN.

 dla nabywców zagranicznych w miękkiej oprawie 19 Euro

 

Zakupu książki można dokonać:

- podczas comiesięcznych spotkań Stowarzyszenia, połączonych z wykładami na temat historii Ozimka i okolic, odbywających się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 20:00 w Ozimku przy ul. Słowackiego 1.

- drogą wysyłkową:

dla odbiorców krajowych po dokonaniu wpłaty na konto Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi 46-040 Ozimek ul. Brzeziny 16a; Nr 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149

i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail: biuro@sdmp.pl

Wpłatę należy powiększyć o koszt przesyłki poleconej 8,60 PLN (łącznie 48,60 PLN);

dla odbiorców zagranicznych po dokonaniu wpłaty na konto Teresa Juros 46-040 ul. Brzeziny 16a;

Shiwt code BPKO PL PW; IBAN nr: PL 96 1020 3668 0000 5502 0094 5105

i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail: biuro@sdmp.pl

Wpłatę należy powiększyć o koszt przesyłki poleconej 5,90 Euro (łącznie 24,90 Euro).Nowe publikacje

Publikacja w Ozimku


Historia, zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi

na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

Józef Tomasz Juros, Ozimek/Spórok 2012, ISBN 978-83-929771-3-3


Aktualności
Stowarzyszenie

Dolina Małej Panwi